Mobilitat SAT

Què permet?

 • Imputar temps i treballs realitzats
 • Visionar les averies assignades pel tècnic
 • Consultar dades i material
 • Imputar materials i despeses
 • Programar i planificar les assistències

LES SEVES PRINCIPALS FUNCIONS

AVISOS

 • Avaluar tipus d’avís, la seva prioritat i la relació amb l’element instal·lat
 • Planificar les assistències pendents i futures
 • Localitzar els tècnics SAT
 • Generar l’informe d’intervenció i la firma digital del client

CONTRACTES

 • Crear i renovar els contractes de manteniment automàticament
 • Programar i planificar les assistències per a revisions
 • Marcar i registrar les factures i els seus beneficis
 • Mesurar la rendibilitat dels contractes

PORTAL DE CLIENTS

 • Donar valor afegit al client (disponibilitat total de la informació)
 • Donar d’alta les averies
 • Visualitzar els contractes de manteniment vigents i renovar-los

ALTRES FUNCIONS

 • Resum: Accés ràpid a la informació amb un sol cop d’ull.
 • Impressió de tickets: Impressió i entrega de tickets amb les dades de la intervenció.
 • Clients: Organització dels clients, els seus contactes i les seves ubicacions.
 • Elements: Fitxes dels equips o maquines, amb identificació per codi QR .
 • Magatzem: Gestió d’stocks dels vehicles
 • Missatges: Gestió dels missatges interns amb la central i els clients.
 • Geolocalització: Visualitzar els operaris sobre un mapa Google Maps.

Per tal de sol·licitar més informació sobre aquest servei, ompli el següent formulari: