EVOL6 E-COMMERCE

EVOL6 E-COMMERCE

QUÈ ÉS?

EVOL6 E-COMMERCE és una solució desenvolupada per EVOL6 per tal de connectar la plataforma ERP de SAP Business One amb el portal de venda online PrestaShop.

L’ús d’aquesta eina facilita el procés de comunicació entre les dades existents en el SAP Business One i la informació de la web a través de Prestashop. D’aquesta manera s’elimina la introducció duplicada de dades i els seus conseqüents errors, a més de poder tenir actualitzada la informació en els dos sistemes de manera immediata. Per això s’ha automatitzat la sincronització de les dades de manera que puguem gestionar els nostres productes, categories, imatges, etc. En el SAP Business One i poder enviar-los de la nostra web al Prestashop. Per altra banda podem recollir totes les comandes generades en el PrestaShop i integrar-les en el SAP Business One de manera automatitzada i immediata, sense cap demora ni esforç per part dels usuaris.

Basat en la tecnologia de SAP Business One aquesta solució és adaptable a una infinitat de tipus de negocis, des d’un únic entorn de treball i sense que l’usuari hagi de sortir en cap moment de tal entorn per poder realitzar el seu treball diari.

sap ecommerce prestashop

A QUI VA DIRIGIT?

E-COMMERCE és un mòdul dissenyat per les necessitats que comercialitzin a través de pàgines web a nivell B2C i B2B. Dóna especial atenció a les necessitats de sincronitzacions de catàlegs amb les imatges vinculades a productes i amb les seves respectives famílies, per tal de poder-los organitzar. També és molt útil per les empreses que necessiten controlar i informar de la disponibilitat d’estoc i aquelles que generen voluminosos documents de comandes de venda, factures o altres registres comptables, ja que quedaran automatitzats a través de la sincronització entre SAP Business One i PrestaShop.

BENEFICIS ESPERATS

L’ús d’aquest mòdul E-COMMERCE permetrà:

  • Connectar les dades del seu ERP SAP Business One amb la plataforma de venda online PrestShop, mantenint sincronitzats articles, categories, imatges, preus, categories, imatges, preus, estoc, clients i comandes.
  • Automatitzar les comandes i la facturació.
  • Automatitzar la comptabilització de les vendes.
  • Respectar la màxima qualitat en els processos, informant sobre qualsevol incidència.
  • Reduir el temps de resposta.

PER QUÈ ESCOLLIR ECOMMERCE?

L’elecció del mòdul EVOL6 ECOMMERCE li permetrà facilitar o ampliar la posada en funcionament el seu negoci online, controlant tot el procés des de SAP Business One. D’aquesta manera s’agilitzarà o eliminaran pràcticament els seus temps de resposta i els usuaris no hauran de realitzar cap accés a l’entorn web per gestionar les operacions. La utilització d’aquest mòdul permetrà que tota l’activitat que generi la seva web a través de PRESTASHOP quedi de forma immediata integrada en el seu ERP SAP Business One, de manera que tots els usuaris de la seva empresa podran accedir a tal informació i gestionar-la.

Descarrega’t la informació d’Evol6 Ecommerce

Contacta’ns