Servidors

El nostre equip tècnic està certificat per instal·lar i configurar servidors basats en arquitectura Intel, per a entorns Windows. Des de servidors per a petites pimes amb Windows SBS, fins a grans servidors amb Windows 2003 Server Enterprise. Aquests equips es configuren en funció de la necessitat: servidors d’arxius, servidors de comunicacions, servidors de missatgeria, etc.

Per tal de sol·licitar més informació sobre aquest servei, ompli el següent formulari: