Manteniment Informàtic

Per a què serveix?

Al context que viuen ara les empreses és necessari tractar la tecnologia com a una de les seves prioritats. De la mateixa manera que s’assegura alguna gestió important, un manteniment informàtic és una forma d’assegurar-se que el servei informàtic de l’empresa, tan important en l’actualitat, funcioni correctament.

Evol6 ofereix un manteniment informàtic de cobertura integral per garantir el ple funcionament de la seva activitat.

Aquest servei inclou:

Manteniment correctiu

Solució de problemes en el funcionament del maquinari o programari inclosos en els serveis contractats.

Manteniment preventiu

Realització de revisions periòdiques amb eines de gestió de resolució d’incidències per assegurar el correcte funcionament de l’equip informàtic.

Per tal de sol·licitar més informació sobre aquest servei, ompli el següent formulari: