Empresa de càtering amb SAP Business One

El software de gestió SAP Business One és perfecte per a qualsevol tipus d’empresa, fins hi tot per a una empresa de càtering o esdeveniments. Aquest software integrat en tipus d’empresa és una gran eina potent que facilita la gestió dels esdeveniments, el control d’estoc d’etiquetatge, el control de les ubicacions i el control del pressupost.

Aquesta perfecta solució per a empreses de càtering integra la següent ajuda:

  • Dades sobre recursos disponibles
  • Pressupostos acordats 
  • Personal contractat
  • Planificació, control i assignació dels recursos materials i personals
  • Control d’ingressos i despeses de cada servei
  • Materials i ingredients utilitzats en la preparació dels plats
  • Impressió de les etiquetes informatives exigides per Sanitat
  • Accés als albarans, factures i comandes

La teva empresa de càtering ja té resoltes totes aquestes necessitats? Contacta amb professionals especialitzats en SAP Business One.

Tags: , , ,