Agilitzi les transaccions de venda del seu self service o fast food

Què li semblaria poder comptar amb l’eina ideal per augmentar les vendes del seu negoci, així com controlar completament tot l’efectiu de la caixa tenint constància de quina quantitat hi ha en cada moment?

Cashdro és la solució, ja que d’una manera òptima, el seu negoci self service o fast food es veurà gratament beneficiat. Per una banda, amb Cashdro podrà augmentar la rotació del negoci, aconseguint un 20%

més de vendes en hores de màxima activitat. Això beneficiarà tant al venedor com al client, ja que mentre un serveix la comanda o atent el següent client l’altre pot anar guanyant temps pagant a Cashdro.

D’altra banda, el tancament de la caixa és immediat, evitant perdre temps en els canvis de torn. A més, sempre s’assoleix el quadrament de caixa, per tant, les pèrdues d’efectiu ja són prehistòria.

I per últim, l’efectiu sempre està segur.self service

A part dels esmentats beneficis, Cashdro permet millorar el teu negoci mitjançant:

  • La visualització, en temps real, del nivell d’efectiu existent en els diferents punts de venda.
  • La possible consulta de tots els moviments d’efectiu realitzats.
  • La gestió dels nivells d’efectiu.
  • La configuració de tots els CashDro en un sol dispositiu.

Si desitja més informació del servei en qüestió, sol·liciti-ho mitjançant aquest enllaç.

Tags: , , , , , , , ,