Author Archive

La solució per a la seva empresa de distribució

“Solucions SAP Business One”

Li agradaria millorar els processos de gestió dels serveis de la seva empresa de distribució?
Mitjançant el sistema SAP Business One podrà disposar d’una eina flexible, amb garantia de futur i que li permetrà agilitzar els processos de la vida diària laboral.

La imatge del llegat familiar

L’expressió “negoci familiar” té quelcom de tradició i de calidesa que sovint el converteix. de per sí, en un lloc segur i fiable on invertir uns diners amb tranquil·litat; i encara més com més anys passen. El fet de que generació rere generació les mateixes mans hagin anat dirigint una mateixa empresa amb l’acumulació d’experiències que això suposa, li atorguen un valor afegit difícil d’igualar.

No obstant, tota situació té dos costats, i el handicap d’una empresa com aquesta implica que la seva reputació i la reputació de la família estan estretament unides, i quan una va malament, repercuteix inevitablement en l’altre. Anem a fer un anàlisi per comprovar com s’ha de procedir per transmetre la millor imatge possible de casa nostra.

Què diu la gent de mi?

La imatge del llegat familiar

El 80% de les empreses de tot el món són empreses familiars, i a Espanya, suposen el 75% del teixit empresarial. Aquestes són unes xifres sorprenents, indicatives de que aquest model de negoci funciona, i molt. Normalment, les empreses familiars es relacionen amb la serietat, el compromís, la qualitat, el tracte humà i els valors, la qual cosa dóna lloc a un rostre més amable, més humà i més fiable per a la resta de grups d’interès.
En el marc d’aquests valors, la gestió reputacional d’aquestes empreses és d’una extrema importància, ja que es converteix per al mercat en general en un dels principals atributs positius de les empreses familiars. És per això que cal aprofundir en el seu caràcter, la seva medició i el seu desenvolupament.

Com veurem a continuació, és extremadament recomanable que una empresa familiar cuidi al màxim la seva reputació en quant a imatge, servei, marca i producte per mantenir la solidesa en la que es sustenta el seu negoci.

El que mai s’ha d’oblidar

Principalment, són quatre els puntals de reputació que tota empresa familiar hauria d’erigir i mantenir:

 1. La solvència i els bons resultats financers constitueixen un referent de reconeixement, sobre tot en les empreses familiars cotitzades. Aquest esdevé un factor fonamental en la situació actual, on la volatilitat dels mercats és un risc i es fa necessari més que mai conservar la confiança dels inversors.
 2. La qualitat comercial, sobretot pel que fa a productes i servei al client, és un altre dels factors de l’èxit que les distingeix de la resta d’empreses. A més, és un dels aspectes més importants sobretot en la situació actual, on comptar amb la fidelitat del client és un objectiu prioritari.
 3. La reputació interna és la tercera gran fortalesa de les empreses familiars. La seva qualitat laboral i la identificació amb el projecte dels col·laboradors segueixen sent, malgrat tot, condicions per a la productivitat, necessària avui igual que sempre i poc probable en entorns on les persones no estiguin contentes ni se sentin a gust.
 4. El comportament ètic sembla ser també un valor que es vincula amb més facilitat a les empreses familiars que a les no familiars, i que aporta molts bons resultats. La nova visió empresarial que requerirà la recuperació de la confiança en les empreses al món, exigirà aquest valor com a condicionant.

Aquests són els aspectes dels que les empreses familiars han de tenir cura, ja que les expectatives existents al respecte per part dels grups d’interès són molt elevades.

Anar més enllà dels números

mans familia

No és sempre suficient el fer les coses bé i tenir uns bons ingressos per triomfar, sinó que cal mirar més lluny i des d’altres perspectives. Això implica, per una banda, pensar en els demés, i per l’altra, pensar en format de futur llunyà.

La responsabilitat corporativa és un aspecte creixent i cada vegada més sol·licitat en les companyies, de manera que les empreses familiars no poden quedar-se enrere. El diàleg, la col·laboració amb la societat, la implicació amb ONG i el compromís mediambiental són, per tant, factors a potenciar. L’ètica i la cura de les persones han de ser aspectes que es reconeguin a simple vista en aquell negoci i que afavoriran l’increment positiu de la seva reputació.

Per altra banda, també s’ha de tenir ben present tot el tema de la innovació, sobretot pel que fa a la inversió en I + D. L’empresa del futur també haurà de ser innovadora i capaç d’adaptar-se a noves necessitats i a processos més eficients, i l’empresa familiar no ha de quedar al marge. S’imposa un impuls a la creativitat i la novetat, procurant el reconeixement dels clients en aquest aspecte.

Escolta al client i ell t’escoltarà a tu: els avantatges del CRM

En tota gran companyia disposar d’una bona eina de gestió comercial i, sobretot, saber utilitzar-la i interpretar-la, és un factor clau d’èxit i, fins i tot, de supervivència.
En aquesta entrada parlarem del CRM, una eina de gestió que permet controlar els serveis de vendes i màrqueting de manera que genera un retorn en la mateixa empresa. Podríem dir que es tracta d’un software que estableix en sistema de comunicació privat entre el client i l’empresa, i si la comunicació funciona i és bidireccional, els resultats estan més que garantits.

Defensar-se amb les sigles

shutterstock_146222609

CRM és una d’entre tantes que cal conèixer, però anirem a pams. Customer Relationship Management és la sigla que s’utilitza per definir una estratègia de negoci enfocada al client, en la qual l’objectiu és reunir la major quantitat possible d’informació per generar relacions a llarg termini i augmentar així el grau de satisfacció dels mateixos clients.

Consisteix en una eina flexible que permet a les empreses automatitzar la seva gestió comercial, campanyes de màrqueting i servei d’atenció al client. Les empreses han de ser conscients de la necessitat d’industrialitzar i automatitzar la seva gestió en relació amb els clients i tenir ben clar qui són i què busquen. Aquesta és la manera d’obtenir el màxim retorn de qualsevol acció de màrqueting.

Aquesta tendència s’inscriu en el que s’anomena “màrqueting relacional”, que també considera els clients potencials i la manera de generar relacions amb ells. La idea és centrar-se en el client i arribar-lo a conèixer en profunditat per poder augmentar el valor de l’oferta i aconseguir resultats eficients.

Què et permet saber el CRM?

A grans trets, els avantatges del CRM són:

 • Conèixer i explotar tot el potencial de ventes de l’empresa.
 • Controlar i analitzar els resultats de les campanyes de màrqueting a temps real.
 • Gestionar de forma eficient la relació amb els clients i donar-los un bon servei.
 • Detectar si es disposa d’informació clara i accessible orientada als propis clients.
 • Fomentar relacions contínues i duradores amb els clients.

Parar bé les orelles

shutterstock_204831052

La tendència habitual de moltes grans companyies que s’han anat globalitzant ha comportat una impersonalització del client, una massa anònima amb un perfil estandarditzat dins d’uns paràmetres. Invertir aquesta manera de pensar implica escoltar al client, aprendre a entendre’l i adequar productes i serveis a les seves necessitats particulars.

De la capacitat de cada companyia per tornar a posar en pràctica els fonaments sobre els quals es basa el CRM (tractar als clients adequadament, reconèixer la seva individualitat i satisfer les seves peticions) en depèn en bona part el futur de la companyia mateixa, que necessitarà cada vegada més oferir un servei al client d’excel·lència per estar en condicions de competir en el mercat.

Per respondre a les necessitats dels seus clients de forma eficaç, és el CRM el que permet reunir i analitzar informació sobre ells, i posteriorment, distingir les seves preferències. El producte resultant es fa servir com a benefici per les dues parts, el que condueix a establir relacions úniques amb ells.

Tot aquest procés requereix un canvi en la manera de relacionar-se amb el client: parlar menys i escoltar més. La premissa que atorgarà la clau de l’estrellat.

Renovar-se o morir: aprendre a gestionar el canvi

La idea d’evolució mai ha estat lligada a un procés àgil ni veloç, sinó que les modificacions es van introduint de mica en mica fins que s’assimilen i es consoliden. En una empresa pot passar el mateix. Els canvis sovint generen por o incertesa, però són la única via per assolir un nivell superior, i aquest trànsit necessitarà d’un temps d’adaptació perquè siguin realment efectius.

La importància del manteniment informàtic

“Manteniment informàtic = Dies de vida del PC”

A vegades la informàtica ens juga moments complicats, fins al punt de voler llençar l’ordinador per la finestra. Potser a vegades si que es culpa del mateix sistema informàtic, però la majoria de vegades es culpa del mateix usuari per no preocupar-se d’actualitzar els programes ni de realitzar un breu diagnòstic del PC.

Quan parlem d’un breu diagnòstic, ens referim des de l’actualització del antivirus, la neteja del registre de Windows, l’eliminació de programes que no es fan servir per res i ocupen memòria i espai en el disc dur...etc

 Si no esmanteniment informatic realitzen aquestes tasques es quan l’ordinador pot presentar   relantiment i un incorrecte funcionament del sistema operatiu d’aquest.
Per això, és molt important que l’ordinador tingui instal·lat i  actualitzat  un antivirus original per prevenir el malware i  spyware que en alguns  casos es poden apoderar fins hi tot del control  del PC
A nivell d’empresa també és molt recomanable l’instal·lació d’un tallafocs (Firewall), així com la realització de còpies de seguretat dels servidors d’aquesta per prevenir la pèrdua de dades importants.
Totes aquestes tasques requereixen certs coneixements d’informàtica i també temps per poder-ho executar.

A Evol6 per estalviar-te aquest temps i coneixements disposem d’un servei de manteniment integral d’informàtica des de 30€/mes tant per a empreses com a institucions.

Organitzant la rebotiga de l’empresa

No és gens senzill estructurar d’una manera eficient i efectiva tots els aspectes i variants de producció i distribució interna duna companyia. Sempre cal un bon cop de mà per a una tasca d’aquestes dimensions, i el nostre amic invisible en aquest cas s’anomena ERP o sistemes de planificació de recursos.

Primer pas: traçar un bon pla

shutterstock_131767742

Els sistemes de planificació de recursos empresarials o enterprise resource planning funcionen àmpliament en les empreses i consisteixen en sistemes d’informació gerencials que integren i manegen molts dels negocis associats amb les operacions de producció i distribució de béns o serveis.

Aquest sistema és el titellaire que automatitza els fils de moltes de les pràctiques de negoci associades amb els aspectes operatius d’una empresa; una arquitectura de programari que facilita i integra la informació en les funcions de manufactura, logística, finances i recursos humans. En la majoria dels negocis en línia, això fa referència a tot el tema de la facturació, gestió de comandes i enviaments, així com dades dels clients, del personal, distribuïdors i altres.

Els sistemes ERP també són anomenats ocasionalment back office (rebotiga) ja que indiquen que el client i el públic general no estan directament involucrats. Aquest sistema és el contraposat al sistema front office o CRM, del que ja vam parlar a l’últim post del blog, un sistema que tracta directament amb els clients.

Actualment, un ERP s’ha convertit en un aspecte fonamental en l’elaboració i gestió de qualsevol estratègia empresarial.

Segon pas: què vull conquerir?

shutterstock_248798974

El territori de la gestió interna del teu negoci, fita assolible adaptant-se a un bon ERP. Ja hem vist que aquest programari pot intervenir en el control de moltes activitats com vendes, lliuraments, pagaments, producció, administració d’inventaris, qualitat d’administració i l’administració de recursos humans. Veiem ara, en termes genèrics, que té per oferir.

Els objectius principals dels sistemes ERP són:

 • Optimització dels processos empresarials.
 • Accés ràpid i eficaç a la informació ben distribuïda.
 • Possibilitat de compartir informació entre tots els components de l’organització al mateix temps.
 • El sistema proporciona informació més completa i oportuna, la qual cosa permet millorar la presa de decisions.
 • Eliminació de dades i operacions innecessàries de reenginyeria.

Així doncs, els beneficis que pot aportar una eina de ERP es resumeixen en la resolució dels problemes comptables, mercantils o fiscals. L’ERP pot constituir un gran impuls a l’economia d’una empresa, ja que contribueix a conèixer millor la veritable capacitat d’aquesta, i estructurar-la voltant d’això.

Tercer pas: posar la bandera

L’últim esglaó és, precisament, el fet d’implantar amb èxit un sistema d’ERP. Els factors que cal tenir en compte en aquest procés per sortir-ne airosos són:

 • Selecció del líder de projecte.
 • Suport a la direcció o alta gerència durant tot el projecte.
 • Integració de l’equip a l’ERP.
 • Vincular-lo amb els processos de treball.
 • Adaptació per adequar el sistema als processos del negoci i a l’inversa.
 • Desenvolupament del programari, proves i solució del problema.
 • Monitorització i avaluació de resultats.
 • Canvi en la cultura organitzativa de l’empresa.

Cloud Computing o com controlar la informació

El món de la tecnologia i el desenvolupament de la informació a gran escala avança a passos de gegant i, sense adonar-nos, ens veiem immersos en la marea de la sobreinformació. Alhora, el sector dels negocis i la manera d’emmagatzemar i distribuir dades està inclòs en aquest avanç i ha de córrer a la pista seguint la mateixa direcció per no quedar-se enrere.

Sense necessitat d’embarcar en grans inversions ni haver de fer-se càrrec de costos de manteniment, les PIMES poden emprar programari de gestió amb serveis globals per a realitzar una gestió eficient i completa de la informació. Estem parlant del sistema de Cloud Computing.