ALTEREGO WEB adopta SAP Business One en cloud

EVOL6 finalitza amb èxit la instal·lació de SAP Business One per a AlterEgo Web en un cloud privat.

El mes de Juliol de 2016 EVOL6 va finalitzar la implantació del nou sistema de gestió SAP Business One a l’empresa ALTEREGO WEB. El projecte ha consistit en la posada en marxa del mòdul de Finances, del mòdul de CRM  i d’un mòdul d’ imputació d’hores a projectes.

ALTER EGO WEB és una companyia del sector de les noves tecnologies especialitzada en el disseny i programació de solucions web,  màrqueting digital i imatge corporativa. Amb seu a Figueres i delegacions a Barcelona, Girona i Roussillon ( França).

Fins ara la companyia disposava d’un software de comptabilitat del fabricant SAGE, i necessitava mecanitzar la gestió dels projectes web, i implantar una solució global amb cobertura per l’àrea de Finances i CRM.  L’objectiu prioritari era poder desenvolupar una funcionalitat de baix cost ( en format web) per gestionar les imputacions de les hores dedicades a cada projecte, però amb la condició d’estar connectat al software ERP de manera que es pugui realitzar el circuit de facturació evitant la duplicació de dades, i amb total independència dels equips pc.

Un dels factor decisius per escollir la solució de SAP Business One va ser la seva flexibilitat per enllaçar amb desenvolupaments web. Això ha permès dissenyar un nou mòdul en entorn web que facilita la utilització del software des de diferents plataformes,  tant en mode local com remot.

Paral·lelament, un dels requeriments d’ALTEREGO WEB era que la solució havia de ser en format SaaS, degut a que no es volia fer inversió en infraestructures de servidors , a més  els llocs de treball eren equips iMac d’Apple.

Tot això ha estat possible gràcies a la tecnologia de SAP Business One 9.2, que permet la comunicació amb altres plataformes gràcies a la seva DI API, i l’accés des de navegadors web, suportant diferents sistemes operatius a nivell de client.

Punts a destacar:

  • Solució SAP Business One 9.2
  • Instal·lació en servidor cloud privat
  • Mòdul Imputació Hores desenvolupat en PHP i connectat a SAP B1
  • Accessos a través de navegador web, des d’equips iMac

Aquest projecte s’enmarca en un acord entre les dues companyies que ha de permetre noves col·laboracions entre les solucions de ALTEREGO WEB i els projectes d’EVOL6 amb SAP Business One.

ALTEREGO WEB 

Oficina Central 
Avda. Maria Àngels Anglada, 2 1er 1a 
17600 – Figueres (Girona) 

 www.alteregoweb.com