Solucions de financiació

Aconsegueixi la infraestructura informàtica que necessita.

A mesura que la seva empresa creix, les necessitats en tecnologia es multipliquen ràpidament i les empreses necessiten fer noves inversions per renovar els seus sistemes informàtics. Les noves solucions de finançament poden ajudar a crear i gestionar una infraestructura informàtica que integri servidors, programari i serveis, d’una manera que li permetrà realitzar nous projectes de programari i / o maquinari sense haver de pensar en una inversió inicial.

La implantació d’un programari ERP normalment comporta una inversió en llicències de programari, serveis d’instal·lació, configuració i formació, i equips servidor.

El gobierno reactiva el Proyecto SII (IVA Electrónico) en 2017

El gobierno reactiva el Proyecto SII (IVA Electrónico) en 2017

El Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros del 2 de diciembre en materia de prevención y corrección del fraude fiscal, anuncia la entrada en vigor del nuevo Sistema SII (Suministro Inmediato de Información) para la gestión electrónica de los libros registro del IVA con la Agencia Tributaria.

De esta forma, todos los contribuyentes afectados por esta obligación fiscal, deberán adherirse a este sistema de declaración electrónica a partir del 1 de julio de 2017.

¿A quién afecta?            

El Sistema SII afecta a más de 62.000 empresas españolas, entre grandes compañías con una facturación anual superior a 6.010.121,04 euros, grupos societarios a efectos de IVA y contribuyentes inscritos en el régimen de devolución mensual del impuesto (‘REDEME’).

Más de 62.000 empresas españolas deberán adaptarse obligatoriamente al nuevo Sistema de Suministro Inmediato de la Información a partir de julio de 2017. La puesta en marcha de este modelo, que plantea la llevanza electrónica de los libros de registro del Impuesto de Valor Añadido (IVA), estaba prevista inicialmente para el próximo mes de enero. Sin embargo, la ausencia de Gobierno ha alargado su implementación un año más.

La principal novedad de la gestión electrónica del IVA es que el impuesto pasará a declararse a la Agencia Tributaria (AEAT) casi en tiempo real. De hecho, la normativa exige que las empresas presenten y declaren el detalle de las facturas emitidas y recibidas en un plazo que no debe superar los 4 días naturales. Ese período se alargará únicamente cuando las facturas hayan sido expedidas por el destinatario o por un tercero acreditado. En esos casos, el plazo será de como máximo 8 días naturales.

Otro de los grandes cambios que llegarán de la mano del SII será la simplificación del cumplimiento fiscal, como ya ocurrió con la facturación electrónica. Con este sistema, las empresas se limitarán a presentar las autoliquidaciones de impuestos. Y es que los modelos 347, 340 y 390 de declaración información ya no serán necesarios.

Como novedad, durante el primer semestre de vigencia del SII, los contribuyentes tendrán un plazo extraordinario de envío de la información que será de ocho días. Al terminar este plazo, el periodo límite de envío de la información a la AEAT será de 4 días. 

Las empresas que facturen más de 6.010.121,04 euros catalogadas como Grandes empresas, las que estén inscritas en el régimen de devolución mensual (REDEME) y las que pertenezcan a grupos de IVA tendrán algo más de 6 meses para adecuarse a este nuevo modelo que supone un reto en la adaptación tecnológica de sus sistemas de gestión interna y la conectividad con la sede electrónica de la AEAT. En este sentido, es importante comenzar el proceso de migración cuanto antes, ya que el incumplimiento de la obligación en el plazo indicado podría conllevar sanciones.

Los fabricantes de software y las plataformas de intercambio electrónico de información ya están preparando la adopción de todos los aspectos técnicos y legales que representará esta nueva obligación.  Se aconseja a las empresas obligadas a este trámite, que contacten con su proveedor de software o de servicios informáticos, y no esperar al último momento.

ALTEREGO WEB adopta SAP Business One en cloud

EVOL6 finalitza amb èxit la instal·lació de SAP Business One per a AlterEgo Web en un cloud privat.

El mes de Juliol de 2016 EVOL6 va finalitzar la implantació del nou sistema de gestió SAP Business One a l’empresa ALTEREGO WEB. El projecte ha consistit en la posada en marxa del mòdul de Finances, del mòdul de CRM  i d’un mòdul d’ imputació d’hores a projectes.

ALTER EGO WEB és una companyia del sector de les noves tecnologies especialitzada en el disseny i programació de solucions web,  màrqueting digital i imatge corporativa. Amb seu a Figueres i delegacions a Barcelona, Girona i Roussillon ( França).

Fins ara la companyia disposava d’un software de comptabilitat del fabricant SAGE, i necessitava mecanitzar la gestió dels projectes web, i implantar una solució global amb cobertura per l’àrea de Finances i CRM.  L’objectiu prioritari era poder desenvolupar una funcionalitat de baix cost ( en format web) per gestionar les imputacions de les hores dedicades a cada projecte, però amb la condició d’estar connectat al software ERP de manera que es pugui realitzar el circuit de facturació evitant la duplicació de dades, i amb total independència dels equips pc.

Un dels factor decisius per escollir la solució de SAP Business One va ser la seva flexibilitat per enllaçar amb desenvolupaments web. Això ha permès dissenyar un nou mòdul en entorn web que facilita la utilització del software des de diferents plataformes,  tant en mode local com remot.

Paral·lelament, un dels requeriments d’ALTEREGO WEB era que la solució havia de ser en format SaaS, degut a que no es volia fer inversió en infraestructures de servidors , a més  els llocs de treball eren equips iMac d’Apple.

Tot això ha estat possible gràcies a la tecnologia de SAP Business One 9.2, que permet la comunicació amb altres plataformes gràcies a la seva DI API, i l’accés des de navegadors web, suportant diferents sistemes operatius a nivell de client.

Punts a destacar:

 • Solució SAP Business One 9.2
 • Instal·lació en servidor cloud privat
 • Mòdul Imputació Hores desenvolupat en PHP i connectat a SAP B1
 • Accessos a través de navegador web, des d’equips iMac

Aquest projecte s’enmarca en un acord entre les dues companyies que ha de permetre noves col·laboracions entre les solucions de ALTEREGO WEB i els projectes d’EVOL6 amb SAP Business One.

ALTEREGO WEB 

Oficina Central 
Avda. Maria Àngels Anglada, 2 1er 1a 
17600 – Figueres (Girona) 

 www.alteregoweb.com

 

Possibles vulnerabilitats en el navegador Internet Explorer

L’empresa Microsoft segueix evolucionant i mirant cap al futur amb els seus nous productes. Ja fa un any i mig que va deixar de donar suport al Windows XP posant punt final a aquest sistema operatiu. Ara han decidit posar punt final al seu navegador Internet Explorer en les versions 8,9 i 10 a partir del 12 de gener d’aquest any.

Cashdro optimitza el funcionament de les peixateries

Cashdro és el calaix intel·ligent que accepta, valida i dispensa bitllets i monedes en el Punt de Venda, una bona solució perquè el teu negoci estigui actualitzat amb les últimes tecnologies del mercat.

Així que, aquesta és una solució eficient i òptima per garantir els següents avantatges i beneficis:

Acord de col·laboració DOCEO – EVOL6

EVOL6 i DOCEO SOFTWARE signen un acord de col·laboració.

L’acord entre les dues empreses permetrà a EVOL6 incorporar la solució de digitalització de factures DOCEO FacCert al seu catàleg de solucions.

Doceo facCert és la solució per escanejar, processar i classificar massivament factures de proveïdor en paper o en format electrònic i extreure les dades automàticament i amb integració amb l’ERP de la companyia.

Avantatges:

 • Cerca automàtica de dades sense coneixement previ.
 • Amb lectura automàtica de dades de capçalera.
 • Opció de lectura de línies de detall amb validació.
 • Identificació automàtica del proveïdor, amb possibilitat de validació contra les dades mestres del client.
 • Generació de documents PDF a color optimitzat, ocupant poc espai i sense perdre qualitat.
 • Digitalització massiva amb detecció automàtica de documents a partir de pàgines separadores o de codis de barres.
 • Generació de metadades personalitzats per integració amb els processos posteriors del client.
 • Amb control d’accés i traçabilitat de documents.
 • Digitalització massiva de les factures de proveïdor, Certificada i homologada d’acord amb la normativa de l’Agència Tributària (EHA 962/2007)
 • Mitjançant el seu mòdul opcional e-compulsa pot realitzar la digitalització certificada, podent prescindir de la factura original en paper segons el enunciat en el Reglament de l’Agència Tributària.

EVOL6 oferirà als seus clients aquesta solució de forma integrada amb SAP Business One, el que facilitarà el procés de registre de les factures de proveïdor.

Amb aquest tipus d’aliances, EVOL6 amplia la seva cartera de solucions orientades a donar resposta a les necessitats dels seus clients.

Per a més informació:

http://www.doceosoftware.com/

SAP Business One. Mòdul de gestió comptable i financera

 • SAP Business One Disponible en 27 idiomes i amb versions específiques per 42 paísos en una única plataforma
 • SAP Business One disposa d’un mòdulo de gestió comptable i financiera que integra dades de comptabilitat, vendes i compres.

Escrit per Francisco Javier Palazón el 12 setembre de 2016 en Herramientas de Contabilidad

SAP Business One está enfocada a la pequeña y mediana empresa, y de venta en exclusiva a través de los partners de esta compañía, la propuesta que nos ocupa ha sido concebida para optimizar los procesos empresariales, de ahí que se presente en el mercado como una solución única e integrada. Asimismo, y a diferencia de los paquetes contables y hojas de cálculo, los usuarios que se decanten por ella tendrán a su disposición un amplio abanico de herramientas desarrolladas para gestionar las áreas claves de los negocios. En estas áreas se han incorporado los siguientes bloques: contabilidad y finanzas; ventas y gestión de clientes; compras y operaciones; inventario y distribución; y creación de informes y administración.

SAP Business One provee a los negocios de diversas funcionalidades para gestionar y optimizar operaciones financieras. Así, automatiza las tareas contables diarias tales como registrar los asientos en el libro mayor y en el libro diario, facilitar el cálculo de impuestos y posibilitar transacciones en múltiples monedas.

Los negocios pueden llevar a cabo todas sus actividades bancarias, incluidas el procesamiento de extractos bancarios y pagos, así como la conciliación de cuentas. También se podrá administrar el flujo de caja, realizar un seguimiento de los presupuestos y cotejar los datos reales con los presupuestados para comprobar en tiempo real cuál es la posición real de la empresa. Al integrar sus operaciones financieras en tiempo real con otros procesos de negocio como las compras y las ventas, las organizaciones podrían acelerar las transacciones y mejorar la visibilidad del flujo de caja.

Además de la gestión automática de todos los procesos contables clave, tales como asientos, la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores, SAP Business One trabaja la contabilidad de costes (seguimiento de activos fijos, control de presupuestos y supervisión de costos de proyectos) y gestión bancaria. A este respecto, se brinda la opción de procesar de manera rápida elementos como conciliaciones, extractos bancarios, emisión de ficheros SEPA y pagos a través de distintos medios, incluidas tarjetas de crédito, transferencias bancarias, cheques y efectivos. Otra prestación a indicar es la creación de informes financieros y análisis: los clientes tienen la oportunidad de generar informes (de tipo estándar o personalizados) a partir de un conjunto de datos en tiempo real para la planificación de negocio y revisiones de auditoría.

SAP Business One está disponible para acceder a ella desde cualquier lugar usando también la aplicación móvil gratuita

Ya sea implementada en las instalaciones del cliente o en la nube informática, se encuentra disponible para acceder a ella desde cualquier lugar usando también la aplicación móvil gratuita SAP Business One, que es compatible con Android, iOS y Windows Phone. Y gracias a que funciona en la plataforma SAP HANA, el cliente tiene a su disposición gráficas que le permiten analizar toda la información de su negocio para la toma de decisiones. La estructura de las licencias de este software permite adquirir la licencia y pagar por la cantidad de usuarios que necesite en cada momento dado, adaptándose siempre a sus necesidades. El plazo de implementación oscila entre las dos y ocho semanas.

Principals tendències del eCommerce 2016

A principis d’aquest 2016 són molts els informes i els estudis que han sortit a la llum sobre les tendències de compra dels usuaris, l’anomenat eCommerce. Segons aquests, aquest any es realitzaran més compres amb dispositius electrònics, per això moltes empreses estan adaptant el seu tipus de negoci a aquest segment tecnològic.

Agilitzi les transaccions de venda del seu self service o fast food

Què li semblaria poder comptar amb l’eina ideal per augmentar les vendes del seu negoci, així com controlar completament tot l’efectiu de la caixa tenint constància de quina quantitat hi ha en cada moment?

Cashdro és la solució, ja que d’una manera òptima, el seu negoci self service o fast food es veurà gratament beneficiat. Per una banda, amb Cashdro podrà augmentar la rotació del negoci, aconseguint un 20%

Controla la producció de la teva empresa de retail

SAP Business One és la millor solució per poder tenir controlada tota la producció de la teva empresa

T’agradaria comptar amb una eina capaç d’operar la teva empresa de retail en un nou nivell d’eficiència permetent-te tenir el control total de les finances, l’estoc i les diferents cadenes de subministrament? Tenim la solució a les necessitats de la teva empresa de retail, una solució ideal per a petites i mitjanes empreses que busquen un servei complet i fàcil d’utilitzar.